STA4CAD

Gelişmiş modelleme imkanları ile istediğiniz yapıyı oluşturun

STA4CAD

Gelişmiş modelleme imkanları ile istediğiniz yapıyı oluşturun

STA4CAD

Radye temelleri sonlu elemanlarla analiz edin

STA4CAD

Çizimleri almak bir tık ötenizde

STA4CAD

Yapıyla ilgli tüm detayları raporlayın

javascript

Yazıcı Çıktıları

Sta4CAD programı, hesap ile elde ettiği sonuçların tümünü yazıcı çıktısı olarak da verebilir. Çıktı alınan kısımda her başlık seçenekli olduğu için istenilen başlıklar çıktıdan kaldırılabilir. Çıktılar; düz yazı(txt), printer editor(prn ve gpr), Adobe Acrobat (pdf) ve Microsoft Word(doc) formatlarında oluşturulmaktadır.

ÖRNEK ÇIKTILAR:

Deprem Raporu

Aynı katta birden fazla diyaframa sahip olan bir yapı için genel deprem raporu

Güçlendirme Raporu

Güçlendirme projesi çıktıları - 2007 deprem yönetmeliği lineer kapasite yöntemi

Kolon

Kolon statik sonuçları ve dizaynı

Kiriş

Aynı katta birden fazla diyaframa sahip olan bir yapı için genel deprem raporu

Temel

Tekil ve mütemadi temel tasarımı

Radye Temel

Radye temel tasarımı

İstinat Duvarı

İstinat duvarı analizi