STA4CAD

Gelişmiş modelleme imkanları ile istediğiniz yapıyı oluşturun

STA4CAD

Gelişmiş modelleme imkanları ile istediğiniz yapıyı oluşturun

STA4CAD

Radye temelleri sonlu elemanlarla analiz edin

STA4CAD

Çizimleri almak bir tık ötenizde

STA4CAD

Yapıyla ilgli tüm detayları raporlayın

javascript

PROGRAMIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

STA4-CAD programı; çok katlı betonarme yapıların statik, deprem, rüzgar ve betonarme analizini entegre olarak yapan bir paket programdır. Program; statik ve betonarme analizleri, standart ve yönetmelikleri esas alacak şekilde yapabilmektedir. Program, statik analizde rijit kat diyaframını dikkate almakta, her noktada 6 serbestlikli 3 boyutlu stifness metodu ile kullanmaktadır. Plan aplikasyon olarak grafik ortamda girilen yapı bilgileri, eş zamanlı olarak planda ve 3 boyutlu görüntüde işlenmektedir. Veri girişinde, akıllı menülerle; yük, boyut ve yönetmelikle ilgili bilgiler mouse ile düzenlenebilmektedir. Program otomatik olarak yapısal 3D modelleme yapmakta, analiz opsiyonlarına göre bir defada çözmektedir. Çözüm sonrası tüm çizimler hazır duruma gelmektedir. Analiz sonrası; eleman optimizasyonu, maliyet analizleri ve deprem yönetmeliğinin tüm kontrolleri yapılabilmektedir. Betonarme kesit ve performans hesapları; TS500, TDY2007, ACI318 ve UBC97'ye uygun olarak yapılabilmektedir. Ayrıca SNIP, EUROCODE ve British Code yük kombinasyonları ve tasarım standartlarına uyumlu seçenekler bulunmaktadır. Yapı taşıma gücü, deprem, sehim ve düktilite kurallarına göre değerlendirilmektedir.

 • Yapıların Nonlineer performans analizi.
 • Kauçuk isolatör kullanımı, deprem analizinde isolatör ve temeller dikkate alınarak modal analiz.
 • Nonortogonal, ortogonal, kademeli, arakatlı, taşıyıcı sistemi düzenli-düzensiz, çok katlı betonarme yapıların analizi, tasarım, çizim ve metrajı.
 • Kat aplikasyon olarak görsel ve sesli veri girişi. Yapı elemanlarının çoklu kopyalanması ve düzenlemesi.

 • Duvar yük analizi ile yapıya etkiyen yüklerin çok hassas bir biçimde bulunması sonucu ekonomik tasarım yapılması
 • Tuğla duvarlar için yanlızca basınç etkisi altında çalışan özel hazırlanmış elemanlar ile deprem etkisi altında tuğla duvarın etkisinin incelenmesi ve yapıya olumsuz etkisinin hesaba alınması.
 • Temellerde kazık sistemi kullanılması.
 • Konsol tipi istinat duvarı hesabı, çizimi ve çıktılarının hazırlanması.

 • Statik ve dinamik analizde yapı-temel etkileşimli çözüm

 • Plak ve perdelerde hasır çelik opsiyonlu hesap ve çizim

 • Bodrum perdelerinin, 6 noktalı panel elemanla çözümü ve çizimi. Perdelere kapı ve pencere boşlukları tanımlama, sonlu elemanlarla analiz etme

 • Dilatasyonlu yapıların ortak temel analizi.

 • Simetrik yapıların otomatik kopyalanması ve kontrolü
 • Tamamen grafiksel ve açıklamalı çıktılar
 • Elemanlarda optimizasyon ile yeterliliği sağlayan ekonomik boyutların seçilebilmesi
 • Mantar plakların çözümleri, çizimleri ve zımbalama kontrolleri
 • Kolonlarda eksenel yük eksantirisitesinde meydana gelen etkilerin dikkate alınması ve global matriste dengelenmesi
 • Otomatik metrajlı, pafta çerçeveli, ölçülendirmeli tüm çizimler

 • Zaman tanım alanında analiz ile yapıya önceden kaydedilmiş bir yer hareketinin etkittirilmesi, bu hareket boyunca ortaya çıkan gerilmelerin modal analiz gerilmeleriyle karşılaştırılarak eleman tasarımında kullanılması
 • Sonlu elemanlar yöntemiyle, katlanmış plak, merdiven hesabı ve çizimi, kubbe, tonoz hesabı
 • Sonlu elemanlar yöntemiyle havuz hesabı
 • Enternasyonal çizim pozlama tekniği

 • Farklı kotlardaki Mat radye temellerin sonlu elemanlar ile çözümü, çizimi

 • Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri. Türkçe versiyonda, çıktılarda ve çizimlerde otomatik olarak İngilizceye çevrime

 • Döşemelerde boşluk oluşturma

 • Zemin çevre kotunun girilmesi ile zemin hakkında detaylı geometrik bilgi edinilmesi.

 • Yapı analizinde 3 boyutlu çözüm. Rijit kat diyaframlı, her noktada 6 serbestlikli global stifness matrisli yapısal analiz. Aynı katlarda, farklı diyaframların otomatik modellenmesi. Farklı diyaframlar arası kirişlerle, tüm etkilerin dikkate alınarak analizi
 • Guseli ve değisken kesitli kirişlerin sayısal entegrasyonla rijitlik ve yük matrislerinin hesaplanması ve çizimleri
 • TS500, Eurocode, ACI ve SNIP code'larına uyumluluk

 • Kat kat beton dokumu ile yuksek yapılarda gerekli olan ölü yük düzeltmesinin yapılması ile gerçek moment zarflarının belirlenmesi.
 • 2007, 1997 ve 1975 deprem yönetmeliğinin opsiyonel olarak kullanımı, 2007 deprem yönetmeliğinin tüm düzensizlik kontrolleri. Yüksek sünek yapıların tüm kontrolü
 • Veri girişinde eşzamanlı olarak kat rijitlik ve ağırlık merkezlerinin grafik olarak görünmesi, kolon ve perdelerin ön çalışma yapılırken yapıdaki eksantrisiteyi görerek dengeleme