STA4CAD

Gelişmiş modelleme imkanları ile istediğiniz yapıyı oluşturun

STA4CAD

Gelişmiş modelleme imkanları ile istediğiniz yapıyı oluşturun

STA4CAD

Radye temelleri sonlu elemanlarla analiz edin

STA4CAD

Çizimleri almak bir tık ötenizde

STA4CAD

Yapıyla ilgli tüm detayları raporlayın

javascript

Sık Sorulan Sorular

   Programı kullanırken beklenmedik sonuçlar alıyorum?
Sta4CAD programı kullanılırken sık yapılan hatalar ve öneriler dosyasını buradan indirebilirsiniz.

   STA4-CAD tam anlamıyla 3 boyutlu mu çözüm yapıyor?
STA4-CAD tam anlamıyla 3 boyutlu çözüm yapar. Noktalarda 3 serbestlik, kat diyaframında 3 serbestlik olmak üzere her noktada 6 deplasmana göre denge denklemlerini kurmaktadır. Altıgen örneği tam anlamıyla 3 boyutlu çözüm gerektiren bir örnektir. Aynı şekilde modal analiz de 3 boyutlu olarak yapılmaktadır. 5 kattan fazla olan yapılar mutlaka 3 boyutlu çözülmesi gerekmektedir. Kolonlarınızdaki eksenel deformasyon farklılıkları, statik analizinizi büyük oranda etkileyecektir.
Sta4CAD, Mat radye temel ve sonlu eleman kısmında da üç boyutlu analiz yapar. Bu kısımda kullanılan plak ve levha sonlu elemanların teorik sonuçlarını ve diğer yapı programlarıyla karşılaştırmalarını görmek için burayı tıklayınız.
   STA4-CAD de çok kollu perdeler poligon kolon olarak mı tanımlanmalı?
Genel kontur boyutu 5m altında kalan çok kollu perdeler poligon kolon olarak tanımlanması tüm ataletlerin dikkate alınması nedeniyle daha uygundur. Perde kollarından biri 5m den daha uzunsa, panel eleman tanımlanması yapılarak, daha fazla düğüm noktası ile deformasyon davranışları dikkate alınmalıdır.

   STA4-CAD'de tek yönde veya kısmi bodrum perdesi varsa, bu katı bodrum düşünebilir miyiz?
Modal analiz, tüm yapının, temeller de dahil olmak üzere tüm etkilerini dikkate alan deprem analiz yöntemidir. Ancak modal analiz ile bulunan deprem kuvvetlerinin eşdeğer deprem yöntemi ile mukayese edilme zorunluluğu vardır. Eşdeğer deprem yöntemi en büyük peryoda göre yapılan deprem hesabı olması nedeniyle, deprem yönetmeliği üst yapı ve bodrum katlarının deprem yüklerini ayırmıştır. Bodrum katlı yapıda, kat yüküne göre R=1.5 alınarak deprem hesabını yaptırmaktadır. Üst yapıda R=4~8 arasında alınmasına karşılık bu değer çok yüksek olmaktadır. Eğer bodruma gelen bu deprem yüklerini her iki yönde taşıyabiliyor ise bodrum olarak alabilirsiniz.

   Kiriş akslarını perde üzerindeki hangi akstan tanımlamalıyım?
STA4-CAD programında elemanlarda tanımlanan akslar tamamen geometrik akslardır. Yapı analizinde eleman ağırlık merkezlerinden geçen sistem eksenlerine göre hesap yapılmaktadır. Akslar nereden verilirse verilsin, statik hesaplar değişmeyecektir.

   Bilgi girişinde kiriş ölü yükleri, analiz sonucunda neden değişiyor?
Kiriş ve plaklar aynı akstan tanımlanması nedeniyle mükerrer ölü yük tanımı yapılmış olacaktır. Bu nedenle yük analizinde plakların girişiminden oluşan bu yük azaltması otomatik olarak yapılır.
   STA4-CAD'de bodrum perdeleri, yapı boyunca tek perde olarak girilebilir mi?
Genelde bodrum perdesinin yüksekliğinin 3m olduğunu düşünürsek, bu yüksekliğin iki katı yani 6m tek olarak girilebilmesi mümkündür. Ancak perdenin ortasına kolon oturması durumunda, kolon yükleri ve eksantirisite momentlerini dikkate almasına karşılık, bu perde düşey yükler altında eğilme etkilerine maruz kalacaktır. Aynı zamanda temel kirişi gibi çalışacaktır. Bu nedenle perdenin boyu yüksekliğinin iki katını geçmesi veya ortadan kolon oturması veya önemli kirişlerin bağlanması durumunda panel perde olarak girilmeli, her noktada düğüm noktası serbestliği açılmalıdır.

   Güçlendirme perdeleri; panel perde veya normal dikdörtgen perde olarak mı girilmeli?
Mevcut iki kolon arasına güçlendirme perdesi giriyorsanız, mevcut kolonlarınızın durumu ile ilgili bir seçimdir.
Mevcut kolonunuz;
 • beton kalitesi BS14'ün üzerinde kaliteye sahip,
 • mevcut boyuna donatıları 0.01 pursantajı sağlıyorsa,
 • etriyeleri yeterli sıklıkta ise,
 • perde alanının %10 luk alanını sağlıyor ise,
panel perde olarak yapılabilir. Sağlamıyor ise, mevcut kolonlardan bağımsız dikdörtgen perde olarak girilmeli, böylelikle perdenin baslık bölgesi yeniden oluşturulacaktır.

   Güçlendirmede E1 malzemesini mevcut, E2 malzemesini de yeni eleman olarak tanımladığımda doğru mu yapmış oluyorum?
STA4-CAD'de eski ve yeni eleman tanımı çok açık olarak belirtilmiştir. Programın kontrol mantığına uyulması için; E1 yeni, E2 mevcut olarak girilmelidir. Eğer bu şekilde girilmez ise; otomatik manto, raporlar ve çizimler doğru olmayacaktır.

   STA4-CAD'de düşeyde eğik plak ve kirişler girilebilir mi?
STA4-CAD V11 de eğik plak ve kirişler girilebilmektedir. Çizimler de kotlarına uygun olarak yapılmaktadır. V12 de ise dairesel plak ve kiriş kullanma özelliği eklenmiştir.

   Deprem perdesinin en alt katında kapı nedeniyle boşluk oluşturulması isteniyor, bu boşluğu oluşturabilir miyim?
Deprem yüklerini taşıyıcı perdelerin en zorlanan bölümü en alt noktalarıdır. Sözkonusu perdede yukarıdaki katlarda olmayan boşluk yapılması durumunda bu perde hiç yapılmasa da olur. Sonlu elemanlarda kolon ve kiriş tanımlayarak boşluk oluşturulabilir.   Yüksek sünek yapılarda, kuşatılmış kolon kontrolünde yeterliliği çok büyük boyutlarla sağlayabiliyorum?
Kuşatılmış kolon kontrolü aynı ACI'da olduğu gibi kirişlerin kolona kenardan dar yönünde bağlanması durumunda efektif kesme alanı, kiriş genişliği kadar olmaktadır. Bu alan da yeterli olamamakta, bu koşulda çok büyük kolon boyutu gerekmektedir.

   Plaklarda çizgi yükü ve noktasal yük verilebilir mi?
Sta4CAD v13 ile plaklarda çizgisel yük olarak duvarlar tanımlanabilir, tanımlanan yük akma çizgileri ile çözülür. Eğer istenirse Merdiven ve Plak FEA analizi kısmı ile de çözüm yapılabilir.

   STA4-CAD hangi programlara bilgi transfer ediyor, mimari çizimlerden bilgi transferi yapabiliyor mu?
STA4-CAD programı, yapı data transferi olarak STAAD/PRO, ETABS ve SAP2000 programlarıyla çalışabilmektedir. Mimari çizimlerden kalıp planı okuyabilmektedir.

   STA4-CAD'de opsiyonlar değiştirdiğim halde opsiyonu uygulamıyor?
V9.0 dan itibaren her projenin opsiyonları özelleştirilmiştir. Bu nedenle genel opsiyonlarda yapılan değişiklikler yeni oluşturulacak projenin opsiyonlarını değiştirir. Projenin opsiyonlarını projeyi açıp değiştirmediğiniz sürece proje etkilenmeyecektir.

   Tünel kalıp yapılarda hangi tip perde girilmeli?
Tünel kalıplarda iki ucunda başlık kolonu olan panel perdeler girilmesi daha uygun olacaktır. Panellerde hasır çelik uygulamasında olması ayrı bir avantajdır.

   Poligon kolonlarda, perde olma koşulları nedir?
Poligon kolonlarda her iki yöndeki boyutlardan birinin 149 cm den büyük olması durumunda perde olarak algılamaktadır. Statik hesaplarda bir değişim olmaz, çünkü kolon ve perdelerin her boyutunda kayma deformasyon etkileri dikkate alınmaktadır. Poligon kolonun perde olması betonarme hesapları ve deprem yönetmeliğindeki perde taban momentini etkileyecektir.

   Plaklarda donatılar komşu plaklara neden geçmiyor?
STA4-CAD bilgi girişinde plak sürekliliği tanımlanması durumunda komşu plaklara donatılar geçecektir.   STA4-CAD'de bir ara katı nasıl silebilirim?
Kat bilgi girişinde kat silme ile (aynı menüden kat da eklenebilir) yapabildiğiniz gibi, kat düzenleme menüsünden bütün elemanlar işaretlenerek silme tuşu ile silebilirsiniz.

   8 katlı bir yapı bilgisinde denemek için bir katlı olarak analizini yaptırırken program kesiliyor?
Yapı kat sayısını 8 olarak tanımlamış iseniz ve bazı katlarda hiç eleman yoksa, program kesilebilir, kaç adet kat oluşturulmuş ise kat sayısını o kadar vererek analiz yapın. Hata olması durumunda data kontrol yapın. Kat bilgisinde kat koordinatlarını kontrol edin.

   Program analiz sonrası, donatı düzenleme yaparken kesiliyor?
Bazı kesitlerde aşırı statik yüklenmeden dolayı çok fazla donatı gerekebilir. Eğer seçilen donatı çapları da küçük ise donatı kesite sığmayacağı için programda kesilmeler olur. Donatı seçim kısmına girip en büyük çaptaki donatıları açın.

   STA4-CAD Windows işletim sisteminin hangi versiyonları ile çalışır?
STA4-CAD, Windows isletim sisteminin Xp ve VISTA versiyonu ile çalışabilir. Windows 2000 işletim sistemi de XP ile aynı çekirdeği kullandığı için Windows 2000 ile de uyumludur, fakat yinede programın demosu ile bilgisayarınızda denemeniz gerekir. Bundan önce çıkan işletim sistemleri V12'den sonra desteklenmemektedir.

   STA4-CAD programını kullanırken zaman zaman "hasp yoktur" mesajı alıyorum, sebebi nedir?
Kilidinizin tam bağlı olduğunu kontrol edin, eğer devam ediyorsa, bağlı olduğu paralel portu kontrol edin. Bilgisayarınız açık iken kilitte dahil hiçbir donanımınızı takıp çıkartmayın, bilgisayarınıza veya donanımınıza zarar verebilirsiniz.

   Sonlu kirişlerde, aynı isim hangi durumda verilir?
Kirişlere aynı isim veya farklı isim verilmesi durumunda, sonlu elemanlarda statik hesaplar değişmez. Aynı isim verilmesi, sadece betonarme kontrolünü ve çizimleri etkileyecektir. Yan yana olarak sonlu kirişlere bölünen aynı isimde sonlu kirişlerin ortak mesnet momentlerinde negatif mesnet momenti oluşuyor ise, bu kirişler iki ayrı kiriş olarak çalışmaktadır. Dolayısıyla bu birleşim üst noktasında ilave donatı konulması gerekmektedir. K101 ve K102 kirişlerinde bu durum geçerli olmasına karşılık, K105 kirişinde tek bir kiriş gibi çalışmıştır. Özellikle pilyelerin doğru kullanılması için ölü yük moment diyagrama bakılarak karar verilebilir.

   Ne zaman FEA kısmı ile temel analizi yapmalıyım?
Eğer plakların rijitliği ihmal edilemeyecek kadar önemli ise (plak kalınlığı temel kiriş kalınlığının 1/3 ünden fazla ise) FEA kısmı ile analiz yapılması gerekir.   AutoCAD programı çıktılarında siyah-beyaz çıktı ve ölçek:
AutoCAD programında siyah-Beyaz çıktı almak için şu yol izlenir:
 • Çıktı alınacak çizim açılır.
 • Çizimin katman özellikleri kısmına girilir. • Bütün katmanlar birden seçilir. • Sonra şu işlem uygulanır:
  1)"Normal" yazılarından herhangi birisi sol tıklanır.
  2)Açılan pencereden "monochrome.sdb" seçeneği seçilir.
  3)"Style1" sitili seçilir.
  4)"OK" tuşuna basılır. • Bu işlemden sonra tekrar "OK" tuşuna basılarak katman penceresi kapatılır. Çıktı rengi böylece ayarlanmıştır.
Ölçek ayarı da şu şekilde yapılmalıdır:
 • Çıktı alma kısmına geçilir. (File menüsünden Plot seçeneği)
 • Çıktı seçenekleri aşağıda kırmızı ile işaretlendiği gibi olmalıdır:
  1)Çizim alanı = Limits
  2)Ölçek = mm
  3)Oran: 1000mm = 1 birim   Kolonlardaki filiz boyu nasıl hesaplanır?
Kolon filiz boyları hesaplanırken şu noktalar göz önüne alınmalıdır:
 • (TS500 formül 9.1)
       
 • Düz yüzeyli çubuklarda bulunan lb kenetlenme boyu 2 ile çarpılmalıdır. (TS500)
       
 • Genel durumda (Konum I) bulunan lb kenetlenme boyu 1.4 ile çarpılmalıdır. (TS500)

 • (TS500)
       
 • Boyuna donatıların %50'den fazlasının kolon alt ucunda eklenmesi durumunda bindirmeli ek boyu, lb'nin en az 1.5 katı olacaktır. Temelden çıkan kolon filizlerinde de bu koşula uyulacaktır. (Deprem Yönetmeliği)
       
 • lb kenetlenme boyunun 40f'den az olması uygun değildir.

  Bu kuralları şu şekilde örnekleyebiliriz:

  Örnek 1: f16, C20, S420, kolon elemanı için:
  fctd » 10.4
  lb = 0.12 ´ (3652 / 10.4) ´ 1.6 » 67cm (kirişlerde ek olarak 1.4 ile de çarpılır)
  40 ´ f = 64cm < 67cm, lb = 67cm hesaplanır.
  Ayrıca deprem yönetmeliğinden dolayı kenetlenme boyu: 1.5 ´ 67cm = 101cm olarak bulunur.

  Örnek 2: f14, C20, S220, kiriş elemanı için:
  lb = 0.12 ´ (1913 / 10.4) ´ 1.4´ 1.4 ´ 2 » 87cm olarak bulunur.